Podmínky rezervace transferu
Rezervační podmínky

Rezervační podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Při vstupu, prohlížení nebo používání našich stránek www.sanatoriums.com a/nebo při provádění rezervací, potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami popsanými níže.

Zpracovávání osobních údajů

Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatele. Osobní údaje se zpracovávají podle přesně stanovených účelů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

Osobní údaje jsou poskytovány za účelem plnění Smlouvy, jakož i pro účely související.

Osobní údaje uživatele budou zpracovávány v písemné a elektronické podobě. Osobní údaje v elektronické podobě budou zpracovávány poskytovatelem v rámci jeho interních počítačových systému k tomu určenými zaměstnanci nebo spolupracujícími třetími osobami.

Osobní údaje uživatele budou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 10 let ode dne ukončení poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Uživatel má právo

Omezení zodpovědnosti

Společnost SANATORIUMS.COM s.r.o. odpovídá pouze za přímé škody nebo v důsledku selhání našich povinností při poskytování služeb, ale pouze v rozsahu celkové ceny vaší rezervace, která je uvedena v potvrzení rezervace.

Řešení sporů

Pracujeme podle platných právních předpisů České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s námi poskytovaných služeb musí být podána výlučně před příslušnými soudy hlavního města Prahy (Česká republika).

O společnosti SANATORIUMS.COM s.r.o.

Společnost SANATORIUMS.COM s.r.o. je soukromá společnost s ručením omezeným. Služby pro on-line rezervaci hotelů a lázeňských středisek jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou České republiky. Centrála společnosti se nachází na adrese: Libušina 2127/19, 36001, Karlovy Vary, Česká republika. Společnost provozuje na základě povolení vydaného Ministerstvem spravedlnosti ČR pod číslem 03104681. DPH číslem CZ 03104681