Політика конфіденційності – sanatoriums.com
Виберіть курорт
Складно самостійно вибрати курорт? Ми допоможемо прийняти правильне рішення!

Домашня сторінка Політика конфіденційності

Правила захисту персональних даних в компанії SANATORIUMS.COM s.r.o.

Даний документ містить Правила опрацювання персональних даних (надалі «Правила») в компанії SANATORIUMS.COM s.r.o. (надалі «Наша компанія») як адміністратора персональних даних, відповідно до постанови Європейського Парламенту і Ради 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних (надалі «GDPR»). Цими правилами ми інформуємо суб'єктів персональних даних про те, яким способом ми поводимося з інформацією та даними, які Ви нам надаєте. Захист конфіденційності та пов'язана з нею охорона персональних даних є для Нашої компанії одним з найважливіших принципів, тому Ваші персональні дані ми опрацьовуємо виключно відповідно до чинного законодавства. Ми просимо Вас ознайомитися з Політикою конфіденційності в Нашій компанії, щоб бути впевненими в методах, якими ми керуємося під час опрацювання Ваших персональних даних.

Контакти відділу по захисту персональних даних в нашій компанії

Інформація про адміністратора щодо захисту персональних даних (надалі «Адміністратор»):

Комерційна фірма: SANATORIUMS.COM s.r.o.
ІН: 031 04 681.
ІПН платника ПДВ: CZ03104681.
Юридична адреса: Libušina 2127/19, 360 01, Карлови Вари.
Контактна адреса електронної пошти: info@sanatoriums.com.
Контактний номер телефону: +420355455981.
Уповноважений з охорони персональних даних в Нашій компанії призначений не був.

З чого складаються ці правила:

 1. Інформація про те, які персональні дані ми збираємо.
 2. Як ми використовуємо Ваші персональні дані.
 3. Звідки ми отримуємо Ваші персональні дані.
 4. З якою метою ми опрацьовуємо Ваші персональні дані.
 5. Кому ми передаємо персональні дані.
 6. Ваші права, пов'язані з опрацюванням персональних даних.

1. Які персональні дані ми збираємо?

У Нашій компанії ми збираємо наступні персональні дані. Зокрема, при створенні Вашого замовлення ми опрацьовуємо наступні персональні дані:

 • Ім'я та прізвище.
 • Адреса місця проживання або адреса реєстрації, поштова адреса.
 • Дата народження.
 • Номер телефону.
 • Громадянство.
 • Серія та номер закордонного паспорта.
 • IP-адреса.
 • Медичні показання.
 • Дані банківської карти.

Ми отримуємо Ваші персональні дані виключно в тому обсязі, в якому їх було надано при оформленні замовлення або для укладення договору з Нашою компанією, тобто в обсязі, необхідному для виконання умов договору.

2. Як ми використовуємо Ваші персональні дані?

Персональні дані зберігаються в друкованому та/або цифровому вигляді згідно з постановою GDPR. Термін зберігання визначається внутрішніми правилами Нашої компанії, саме вони контролюють законність володіння персональними даними. Завдяки цьому процесу ми впевнені в тому, що Ваші персональні дані не зберігаються незаконно протягом більш тривалого часу, ніж це необхідно.

Усі персональні дані Адміністратор зберігає тільки протягом часу, необхідного для реалізації прав і зобов'язань, що випливають з договірних відносин між Суб'єктом даних і Нашою компанією, а через можливе пред'явлення претензій за цими договорами ми зберігаємо персональні дані протягом 10 (десяти) років з моменту припинення договірних відносин. У разі, якщо Ви надали Нашій компанії згоду на опрацювання персональних даних для маркетингових цілей, то персональні дані, отримані на підставі такої згоди, ми зберігатимемо доки Ви не відкликаєте свою згоду.

Наша компанія є Адміністратором усіх Ваших персональних даних.

Наша компанія також заявляє, що вжила всі необхідні технічні та організаційні заходи для забезпечення безпеки персональних даних і що до персональних даних доступ мають тільки особи, уповноважені Адміністратором.

Відповідно до законів Європейського Союзу про безпеку даних Наша компанія вживає адекватні заходи для запобігання неавторизованого доступу до персональних даних та їх незаконного використання. Для захисту і забезпечення безпеки персональних даних, які Ви нам надаєте, Наша компанія застосовує всі потрібні комерційні системи та процедури. Наша компанія використовує процедури щодо забезпечення безпеки, а також технічні та фізичні обмеження доступу до персональних даних та їх використання на наших серверах. Доступ до персональних даних має тільки уповноважений персонал, що працює з цими даними.

3. Звідки ми отримуємо Ваші персональні дані?

Персональні дані, які Ви нам надаєте, ми отримуємо в обсязі, наданому у зв'язку із запитом і використанням послуг на інтернет-порталі sanatoriums.com. Крім того, ми опрацьовуємо персональні дані, отримані під час переговорів про укладення договору, а також безпосередньо у зв'язку з укладеним договором. Ви, як суб'єкт даних, зобов'язані надати точні й правдиві дані. У разі зміни будь-яких даних, Ви зобов'язані повідомити нам про це, щоб ми завжди мали актуальну інформацію.

4. З якою метою ми опрацьовуємо Ваші персональні дані?

Ваші персональні дані ми опрацьовуємо з різною метою, зокрема, мова йде про наступні цілі:

 1. Замовлення послуг. Ваші персональні дані ми насамперед опрацьовуємо у зв'язку з отриманням Вашого замовлення і його подальшим адмініструванням. Правовою підставою опрацювання Ваших персональних даних є виконання договору (стаття 6, абзац 1, пункт "b)" GDPR). До цього пункту також відноситься бронювання трансферу з аеропорту та надання допомоги при оформленні віз.
 2. Служба підтримки клієнтів. Усім клієнтам при замовленні проживання або за умови виникнення будь-яких проблем, пов'язаних із замовленням проживання або безпосередньо з проживанням, ми надаємо підтримку телефоном або електронною поштою. Цю діяльність ми здійснюємо відповідно до правової підстави, якою є наш законний інтерес (стаття 6, абзац 1, пункт "f)" GDPR). Законним інтересом є можливість поліпшення наших послуг і допомога нашим клієнтам.
 3. Використання прямого маркетингу. Ваші персональні дані в обмеженому обсязі ми опрацьовуватимемо з метою прямого маркетингу (якщо Ви не висловите свою незгоду з даною метою опрацювання). Правовою підставою опрацювання Ваших персональних даних є наш законний інтерес (стаття 6, абзац 1, пункт "f)" GDPR). Законним інтересом є можливість інформувати Вас в майбутньому про більш вигідні та якісні послуги, в порівнянні з послугами, що надаються нині.
 4. Виконання податкових зобов'язань. Податкові документи ми опрацьовуватимемо відповідно до другого абзацу §35 Закону Чеської Республіки номер 235/2004 про податок на додану вартість.
 5. Оцінка Вашого перебування. Після закінчення Вашого періоду перебування ми матимемо можливість попросити Вас оцінити Ваше перебування. Для цього ми використовуємо інформацію про Ваше місце перебування і дати проживання.

Наша компанія опрацьовує персональні дані для точно встановлених цілей, перелічених у статті 6 постанови GDPR. У нашому випадку мова йде, перш за все, про виконання умов договору та надання послуг відповідно до статті 6, абзацу 2, пункту "b)" GDPR: виконання законних вимог, які поширюються на Нашу компанію, ведення обліку учасників, маркетингові та комерційні пропозиції послуг нашої компанії відповідно до статті 6, абзацу 2, пункту "c)" GDPR. Не в останню чергу ми також опрацьовуємо Ваші персональні дані, отримані на підставі Вашої можливої згоди, яку ми від Вас отримали.

5. Кому ми передаємо персональні дані?

Персональні дані наших клієнтів, які ми опрацьовуємо, ми посилаємо як в країни Європейського Союзу, так і в треті країни. Ми надаємо персональні дані:

 1. Закладам розміщення. Для того щоб завершити бронювання наших послуг, ми повинні вислати Ваші персональні дані, зазначені в пунктах від 1.a до 1.f, та інші побажання, які Ви вкажете в замовленні, закладам розміщення.
 2. Постачальникам послуг третіх сторін. На основі договорів підряду ми користуємося послугами третіх сторін. Ми можемо використовувати постачальників послуг третіх сторін з метою розсилання маркетингових матеріалів або для перевірки правильності адреси електронної пошти, яку Ви вказали в процесі бронювання.
 3. Постачальникам платіжних послуг. Якщо Ви в деяких випадках почнете вимагати повернення грошей на рахунок або на банківську карту, то ми зобов'язані повідомити деякі дані про бронювання постачальникам платіжних послуг і відповідним фінансовим установам.
 4. Діловим партнерам. Партнерам, з якими у нас укладені договори підряду, ми надаємо Ваші персональні дані тільки в необхідному обсязі. Такими партнерами є, зокрема, фірми, що забезпечують трансфери та екскурсії.
 5. В стаціонарні офіси Нашої компанії. З метою підвищення якості послуг Ваші персональні дані можуть бути передані стаціонарним офісам Нашої компанії на території Євросоюзу і за його межами.
 6. Органам державної влади.. Ми зобов'язані надавати персональні дані органам державної влади у разі, якщо цього вимагає чинне законодавство, або ж це є необхідним з причини профілактики, розкриття та судового переслідування кримінальних злочинів і шахрайства.
 7. Агентствам з бухгалтерського обліку та зарплатні. З метою виконання законних зобов'язань, що випливають з правових норм Чеської Республіки, ми посилаємо необхідні документи агентствам з бухгалтерського обліку та зарплатні.
 8. Медичним фахівцям. Якщо ви заповните форму на вебсайті www.sanatoriums.com, щоб дізнатися, який вид проживання/відпочинку найбільше підходить для Вас, то всі персональні дані, вказані в цьому формулярі, ми опрацюємо протягом 72 годин, після чого відразу їх видалимо.

6. Ваші права, пов'язані з опрацюванням персональних даних

 1. Право на інформацію про Ваші персональні дані.
  Ви маєте право на отримання інформації про те, чи опрацьовує Наша компанія будь-які Ваші персональні дані. Якщо Наша компанія дійсно обробляє будь-які Ваші персональні дані, то Ви маєте право дізнатися, які саме персональні дані ми опрацьовуємо.
 2. Право на копію персональних даних.
  Якщо Наша компанія зберігає будь-які Ваші персональні дані, Ви маєте право на отримання інформації про мету опрацювання Ваших персональних даних, категорії опрацьованих персональних даних, про те, чи мають до цих даних доступ інші суб'єкти. Також Ви маєте право дізнатися термін, протягом якого зберігаються персональні дані, право подати скаргу і т. д.
 3. Право на коригування персональних даних.
  Якщо Ви виявите, що ми опрацьовуємо будь-які Ваші персональні дані, які є неточними або неповними, то Ви маєте право на виправлення, актуалізацію або доповнення помилкових даних.
 4. Право на видалення персональних даних.
  Ви маєте право вимагати видалення своїх персональних даних, якщо вони вже не потрібні нам для досягнення мети, у зв'язку з якою ми їх опрацьовували. Також у Вас є право на видалення даних у випадку відкликання своєї згоду з їх обробкою або у випадку, коли ці дані опрацьовувалися з порушенням законодавства.
 5. Право на обмеження опрацювання персональних даних.
  Ви маєте право вимагати обмеження опрацювання даних, якщо Ви заперечуєте точність персональних даних, або якщо їх опрацювання протизаконне, але водночас Ви відмовляєтеся від видалення даних, і вимагаєте замість цього тільки обмежити їх використання; за Вашою вимогою ми можемо обробляти деякі дані навіть після того, як вони стануть не потрібні для мети, заради якої ці дані були Вами надані Нашій компанії.
 6. Право на мобільність даних.
  У разі автоматизованого опрацювання Ваших персональних даних, Ви маєте право на так звану мобільність цих даних, які можуть бути надані Вам в структурованому, широко використовуваному машинозчитуваному форматі.
 7. Право заявити протест проти опрацювання персональних даних.
  Ви маєте право у будь-який час заявити протест проти опрацювання персональних даних, у тому числі проти створення профілю, який ми обробляємо на підставі законного інтересу. Якщо Ваші дані опрацьовуються з метою прямого маркетингу, то Ви можете заявити протест, внаслідок чого Ваші дані більше не будуть опрацьовуватися з цією метою.
 8. Право відкликати згоду.
  Якщо Ваші персональні дані опрацьовуються на підставі Вашої згоди, то ви маєте право в будь-який час відкликати цю згоду. Опрацювання даних, яке відбулося перед відкликанням згоди, є законним.
 9. Право подати скаргу до наглядового органу.
  Якщо ви вважаєте, що ваші персональні дані опрацьовуються незаконно або були порушені правила захисту персональних даних, то Ви маєте право подати скаргу в наглядовий орган. У Чеській Республіці таким органом є управління по захисту персональних даних, розташоване за адресою Pplk. Sochora 27 (підполковника Сохора 27), 170 00, Прага-7.
 10. Надання персональних даних Суб'єктам даних.
  У разі, якщо Суб'єкт даних скористається одним або декількома переліченими вище правами, то Наша компанія зобов'язана відповісти на запит невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня отримання запиту. Якщо Суб'єкт даних реалізує своє право за допомогою засобів електронного зв'язку, то Наша компанія надасть йому запитувану інформацію так само в електронній формі, якщо тільки Суб'єкт даних не зажадає отримати інформацію іншим способом. Наша компанія має право у разі повторного або необґрунтованого запиту про надання інформації стягувати відповідну платню на пов'язані з цим адміністративні витрати.

Прикінцеві положення

 1. Усі правові відносини, що виникають у зв'язку з опрацюванням персональних даних, регулюються законодавством Чеської Республіки, незалежно від того, звідки був реалізований доступ. Для вирішення будь-яких спорів, що виникли у зв'язку із захистом конфіденційності між нашою компанією і Суб'єктом даних, встановлюються повноваження і юрисдикція судів Чеської Республіки.
 2. Відправленням бронювання чи запиту за допомогою інтернет-формуляра або спеціальної контактної форми, ви підтверджуєте своє ознайомлення з умовами захисту персональних даних і висловлюєте з ними згоду в повному обсязі.
 3. Суб'єкти даних, що надають нашій компанії свої персональні дані на підставі згоди з обробкою персональних даних, роблять це добровільно.
 4. Наша компанія залишає за собою право змінювати або доповнювати дані Правила опрацювання і захисту персональних даних. Інформацію про зміну або доповнення правил ми зобов'язані надіслати Суб'єкту даних принаймні за 30 днів до їх вступу в силу за допомогою електронної пошти, зареєстрованої в Нашій компанії.
 5. Дані правила набирають чинності від 25.05.2018.